Lagring av information

Tåg samlar inte in några personuppgifter. Appen kommunicerar med Trafikverket och vår egen server. All kommunikation sker krypterat med TLS.

Om du har godkänt notiser för Tåg lagras information om dina favoritresor på vår server för att kunna skicka notiser när trafikinformationen uppdateras hos Trafikverket. Förutom själva resorna (tågnummer, från- och tillstation samt giltighetstid) lagras också viss information om din enhet i vår databas:

Versionsnumren lagras av kompatibilitetsskäl. Pushtoken skickas till Apples notisservrar för att identifiera din enhet. Informationen om din enhet delas aldrig med tredje part.

Du kan alltid radera all din information från vår databas genom att ta bort dina favoritresor i appen.